Anda dilahirkan dengan SAYAP

Namun mengapa Anda lebih memilih merangkak dalam menjalani Hidup?

                              – Jalaludin Rumi-

Iklan